Afhaal­menu

Voor een com­pleet overzicht van alle afhaalgerechten

Lees meer

Cater­ing Service

Voor onze bud­getvrien­delijke Cater­ing Service

Lees meer

3 Ster­ren Menu

Stel hier zelf uw 3 Ster­ren Menu samen via

Lees meer

Welkom bij Chi­nees Indisch spe­cialiteiten restau­rant Nieuw Oosten City

Wan­neer u van authen­tieke Chi­nese en Indis­che gerechten houdt, die met opti­male zorg uit verse pro­ducten door gek­wal­i­ficeerde koks wor­den bereid, dan moet u beslist eens een bezoek komen bren­gen aan ons Chi­nees Indisch spe­cialiteiten restau­rant Nieuw Oosten City te Gor­inchem. Want bij ons Chi­nees Indisch spe­cialiteiten restau­rant in Gor­inchem staan niet alleen de kwaliteit en de ver­sheid van onze pro­ducten cen­traal, maar hanteren wij ook zeer aantrekke­lijke pri­jzen. U ervaart niet alleen het ver­schil qua smaak, maar ook qua prijs.

U kunt in ons Chi­nees Indisch spe­cialiteiten restau­rant te Gor­inchem een keuze maken uit meer dan 200 Chi­nese, Indis­che, Can­tonese en Szechuanese gerechten. Zo is er voor iedere fijn­proever wel een gerecht. Probeer in ons restau­rant eens authen­tieke gerechten als maïskip chili, Ti Pan ossen­haas met pruimen­saus of kip­filet met sinaas­ap­pel­saus. Maar onze gek­wal­i­ficeerde koks beperken zich niet alleen tot de bek­ende gebieden in China. Dankzij een uniek samen­werk­ingsver­band met top­koks in China intro­duc­eren wij regel­matig nieuwe gerechten uit de onbek­ende gebieden in China die uniek zijn voor de Ned­er­landse keuken.

Ook restau­rant­gas­ten die een spe­ci­aal dieet moeten aan­houden, zoals een gluten­vrij dieet of een lac­to­sevrij dieet, kun­nen in ons restau­rant komen geni­eten van de met veel zorg berei­dde authen­tieke Chi­nese en Indis­che gerechten. Wan­neer u dit als gast van tevoren aangeeft zor­gen onze gek­wal­i­ficeerde koks er voor, dat in de gerechten uit­slui­tend ingrediën­ten ver­w­erkt wor­den, die bin­nen uw dieet vallen.

Ons restau­rant is uiter­mate geschikt voor het houden van feesten, par­ti­jen en recep­ties tot 70 per­so­nen. Kom gerust eens langs om de unieke sfeer te proeven en uw wensen te bespreken. U kunt er natu­urlijk ook voor kiezen om op locatie of in de huiselijke sfeer te geni­eten van onze authen­tieke gerechten. Vanaf 15 per­so­nen is onze bud­getvrien­delijke cater­ing ser­vice hier­voor een uitkomst. De gerechten wor­den met zorg opge­di­end in chaf­ing dishes. Zo heeft u wel de lus­ten maar niet de lasten.

Bel voor meer infor­matie en of reserverin­gen tele­foon 0183633 864 of 06 111 00 231

Nieuws­brief

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrieven.