Wie zijn wij

De gastvrouw van Chi­nees Indisch spe­cialiteiten restau­rant Nieuw Oosten City in Gor­inchem mevrouw Rita Yao. De keuken van Chi­nees Indisch spe­cialiteiten restau­rant Nieuw Oosten City is tra­di­tion­eel en onder­scheidt zich in posi­tieve zin ten opzichte van andere Chi­nees Indis­che restau­rants, omdat er uit­slui­tend gew­erkt wordt met verse pro­ducten. Hier­van wor­den door onze gek­wal­i­ficeerde koks dagelijks gerechten gemaakt die qua smaak­belev­ing een tra­di­tion­eel gerecht volledig tot haar recht laat komen. Omdat onze koks zelf de gerechten uit verse pro­ducten berei­den kun­nen wij onze kost­pri­jzen laag houden. Voor u als gewaardeerde gast betekent dit, dat wij u de hoog­ste kwaliteit kun­nen aan­bieden voor de laag­ste prijs. En dat is pre­cies wat wij nas­treven. Voor alle inwon­ers in de regio Gor­inchem willen wij een betaal­baar restau­rant zijn waar u heer­lijk kunt genieten.

Vergelijk bij onze afhaal­maalti­j­den de prijs en de hoeveelheid

Niet alleen op het gebied van kwaliteit en prijs onder­scheidt Chi­nees Indisch spe­cialiteiten restau­rant Nieuw Oosten City zich in posi­tieve zin ten opzichte van andere Chi­nese restau­rants in de regio Go-​rinchem. Dat geldt zeker ook voor de grote por­ties rijst, bami, nasi en mihoen die wij bij een bestelling lev­eren. Wij dur­ven te stellen, dat onze por­ties de groot­ste zijn in de regio Gorinchem.

Bud­getvrien­delijke Cater­ing Service

Steeds meer klanten van Chi­nees Indisch spe­cialiteiten restau­rant Nieuw Oosten City maken gebruik van onze bud­getvrien­delijke cater­ing ser­vice wan­neer zij een ver­jaardag, jubileum of een bedri­jfs­feestje hebben. De gerechten wor­den op locatie met zorg opge­di­end in chaf­ing dishes. Zo heeft u wel de lus­ten maar niet de las­ten. U kunt al vanaf 15 per­so­nen gebruik maken van onze bud­getvrien­delijke cater­ing ser­vice. Onze bud­getvrien­delijke cater­ing ser­vice is zeer aantrekke­lijk gepri­jsd en ver­schilt dagelijks qua samen­stelling, omdat wij uit­slui­tend met dag­verse pro­ducten werken.

Bel voor meer infor­matie en of reserverin­gen tele­foon 0183633 864 of 06 111 00 231

Nieuws­brief

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrieven.